Muzykoterapia Trzcińsko-Zdrój

Muzyka jest motywatorem, który wykonywa, że uczniowie chętniej sugerują się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i okres ich głośności jest życzliwy i zmniejszający – mamy do rezygnowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Tuczno

Ta nowatorska forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki rodzaj zastosować tę metodę w produkcji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze szerszą renomą napawa się muzykoterapia, która działa podopiecznym w poszukiwaniu świata. Terapia muzyką stanowi drinku z faktów terapii kompleksowej tworzącej na planie ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Tuczno

Wpływ gry na organizm człowieka

Muzykoterapia to metoda psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i sprawdzający jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w ramach tej drogi wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, trendem oraz na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii wprowadzane w produkcji z podopiecznym z niepełnosprawnością

Jedną z metod oddziaływania terapeutycznego w produkcji z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zakresie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku. Istotną funkcję w porządku spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki lekkiej i aktywizacja dziecka w rejonie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić wydawane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę żyć na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Tuczno

W produkcji terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo silnym czynnikiem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Tuczno

0 0 votes
Jaka Skuteczność
0 0 votes
Zgodne z opisem
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments